ANEKS DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCY OD 1.09.2020.


Aneks do procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku
 z wystąpieniem COVID-19 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Mielcu

Podstawa prawna:

Art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

 Wstęp:

– ust.4. otrzymuje brzmienie:

Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej wynosi maksymalnie 25.

– ust. 5. otrzymuje brzmienie:

Do przedszkola wchodzą tylko zdrowi pracownicy i zdrowe dzieci.

– ust. 8. otrzymuje brzmienie:

Drzwi wejściowe do przedszkola zamykane są w godzinach 8.00 do 14.00.

ust. V. pkt. 2) i pkt. 9 – skreślony

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola

– ust. 2. otrzymuje brzmienie:

Rodzic wchodzi do przedszkola w maseczce ochronnej i musi zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

– ust. 3. – skreślony

– ust. 4. otrzymuje brzmienie:

Temperatura będzie mierzona dzieciom, u których zauważy się niepokojące objawy.

– ust. 5 i ust. 6 – skreślony

– ust. 7. otrzymuje brzmienie:

Dziecko odbierane jest z przedszkola przez jednego z rodziców lub osobę upoważnioną przez rodziców.

– ust. 8. – skreślony

Wyjścia na zewnątrz

– ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Przedszkole może organizować wyjścia poza teren przedszkola (np. spacery) w miejsca, gdzie można zachować dystans społeczny.

– ust. 3. – skreślony

– ust. 4. otrzymuje brzmienie:

Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw będą dezynfekowane przed wyjściem dzieci na plac.

– ust. 6. – skreślony

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia

– ust. 7. – skreślony

Aneks obowiązuje z dniem 1.09.2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *