Międzyprzedszkolny Rodzinny Konkurs Kulinarny pod hasłem „Zdrowe podwieczorki- prezentacja smaków”.


MIĘDZYPRZEDSZKOLNY

RODZINNY KONKURS KULINARNY

dla mieleckich przedszkoli 

pt. „Zdrowe podwieczorki – prezentacja smaków”

pod honorowym patronatem

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie

Dyrektora Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie

Zapraszamy wszystkie dzieci przedszkolne oraz członków ich rodzin (rodziców, dziadków, rodzeństwo) do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym związanym z opracowaniem książki kucharskiej pt. „Zdrowe podwieczorki – prezentacja smaków”.

REGULAMIN KONKURSU

I.  Organizatorzy konkursu:

 • Wojewódzka Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie i Szkół Promujących Zdrowie działająca przy PCEN w Rzeszowie/Oddział w Tarnobrzegu
 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka
 • Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu
 • Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu

II. Cele konkursu:

 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dziecka w wieku przedszkolnym,
 • wdrażanie i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia w rodzinie,
 • rozwijanie zainteresowań kulinarnych jako jednej z formy spędzania czasu wolnego rodzica z dzieckiem,
 • zachęcanie do spożywania zdrowych potraw,
 • czerpanie radości i zadowolenia ze wspólnego działania rodzic – dziecko,
 • inspirowanie dzieci do działań twórczych,
 • promowanie pasji kulinarnych wśród rodziców i dzieci.
 1. Warunki uczestnictwa:
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola.
 1. Polega na zaprojektowaniu przez dziecko i rodzinę, np. mamę, tatę, babcię, dziadka – jednej strony książki kucharskiej (rozmiar A4 w formacie WORD) zawierającej przepis na zdrowy podwieczorek według własnego pomysłu.

 1. Na zaprojektowanej stronie powinno znaleźć się:
 • nazwa dania,
 • składniki,
 • dokładny przepis na przygotowanie dania,
 • zdjęcie gotowej potrawy,
 • mile widziane zdjęcie osób przygotowujących potrawę,
 • metryczkę (imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy, do której uczęszcza, wiek),
 • oświadczenie rodzica/opiekuna  prawnego (zał. 1).

 1. Prace będą oceniane pod względem: oryginalności i pomysłowości zaprezentowania zdrowego podwieczorku, przedstawienia ciekawych przepisów zgodnie z tematyką konkursu oraz z estetyką wykonania pracy.

IV. Etapy konkursu i terminy:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 1. Przedszkolny – skierowany do wszystkich dzieci w przedszkolu. Etap kończy się wyłonieniem 5 najlepszych prac. Termin rozstrzygnięcia konkursu przedszkolnego upływa 15.02.2021r.
 1. Międzyprzedszkolny – przesłanie wybranych prac z przedszkoli na adres e-mailowy: przedszkolepuchatka@gmail.com do 25 lutego 2021 roku.
 1. Ocena prac:

Oceny pracy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Pierwsze trzy miejsca zostaną nagrodzone.

Wszystkie nadesłane prace z II etapu zostaną zebrane w książce kucharskiej „Zdrowe podwieczorki – prezentacja smaków”.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i opublikowania książki kucharskiej  pt. „Zdrowe podwieczorki – prezentacja smaków”.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów i wyróżnień odbędzie się w marcu 2021r.

Koordynatorki konkursu:

 • dr Barbara Wolny, nauczyciel konsultant PCEN w Tarnobrzegu, wojewódzki koordynator PPZ i SzPZ w województwie podkarpackim
 • mgr Mariola Kiełboń, starszy wizytator KO w Rzeszowie, wojewódzki koordynator PPZ i SzPZ w województwie podkarpackim

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 1

Zgoda rodzica/ opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………
w konkursie pt. „Zdrowe podwieczorki – prezentacja smaków” organizowanego przez Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Międzyprzedszkolnego Rodzinnego Konkursu Kulinarnego danych osobowych rodziny w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833
z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na udostępnienie wizerunku mojej rodziny na stronach internetowych, materiałach pisemnych organizatorów konkursu w celach jego promocji. 

Ponadto oświadczam, że jestem świadomy/a prawa dostępu do danych osobowych moich, mojego dziecka, ich prostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Podanie danych osobowych mojej rodziny jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zaangażowania rodziny w przeglądzie.

……………………………………………………………..

podpisy rodzica/opiekuna prawnego 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *