Projekt „Otwarte Drzwi”


Szanowni Państwo!

Uprzejmie zawiadamiamy o realizacji projektu ,,Otwarte Drzwi” –  akcji informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, podejmowanej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w dniach 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.. Akcja adresowana jest do:

– osób doświadczające przemocy w rodzinie

– osób stosujące przemoc w rodzinie

– świadków przemocy w rodzinie,

– osób posiadających wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie 

oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta Mielca. 

W ramach akcji od poniedziałku do piątku osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji specjalistów posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej. Na potrzeby realizacji projektu zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy specjalistów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które               z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy w standardowych godzinach pracy instytucji. Wszystkim zgłaszającym się mieszkańcom miasta Mielca będą udzielane kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie                               w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury konsultantów będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c. W związku z zagrożeniami związanymi                 z występowaniem pandemii COVID-19 konsultacje ze specjalistami będą się odbywały wyłącznie w formie kontaktu telefonicznego. 

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikiem MOPS koordynującym akcję: Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej P. Joanna Boryczka-Szęszoł,                      Tel.(17) 787 5663.

Z uwagi na charakter zadań realizowanych przez Państwa instytucję, odbiorcami Waszych działań mogą być również mieszkańcy Mielca zainteresowani ofertą specjalistycznej pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Z uwagi na to prosimy o udostępnianie  niniejszej informacji poprzez: umieszczenie na tablicy informacyjnej/zamieszczenie na stronie internetowej/przekazywanie w kontaktach bezpośrednich z mieszkańcami. 

Z góry dziękujemy bardzo za współpracę.

Z poważaniem

Joanna Boryczka-Szęszoł

Kierownik Działu Specjalistycznej Pracy Socjalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

Akcja informacyjna ,,OTWARTE DRZWI”

Harmonogram dyżurów w okresie od 22 luty 2021 r. do 26 luty 2021 r. 

Dzień tygodniaZakres konsultacjiGodziny  konsultacjiNumer   pokoju Numer telefonu

Poniedziałek  22.02.2021 r.

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
16.00-17.00pok. 36(017) 787 5663

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu
16.00-17.00pok. 37(017) 787 5662

Wtorek23.02.2021 r.

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
15.15-17.00pok. 36(017)  787 5663

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu
15.15-17.00pok. 37(017) 787 5662

Środa24.02.2021 r.

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 36
(017)  787 5663

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu
15.15-17.00pok. 37(017) 787 5662

Czwartek25.02.2021 r.

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 36

(017)  787 5663

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu
15.15-17.00pok. 37(017)  787 5662

Piątek26.02.2021 r.

Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

15.15-17.00

pok. 36

(017) 787 5663

Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu
15.15-17.00pok. 37(17) 787 5662

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *