Psycholog

Wpływ mediów na rozwój dziecka

Obecnie ciężko wyobrazić sobie funkcjonowanie bez mediów takich jak telefon, tablet, telewizja. Stały się one sposobem na komunikowanie się z innymi, jak również na spędzanie wolnego czasu. Świat, który oferują media jest ciekawy, kolorowy, daje duży ładunek emocjonalny. Należy jednak zastanowić się jak ten postęp techniki wpływa na rozwój naszych dzieci.

Zagrożenia jakie niosą media:

  1. Zaburzenie motoryki małej i dużej. Dziecko nie ma możliwości doświadczania świata przez dotyk, który ogranicza się do ruchu kciuka przesuwającego ekran. Zwiększa się ryzyko otyłości ze względu na zmniejszoną aktywność fizyczną.
  2. Pojawiają się problemy ze wzrokiem.
  3. Zaburzenie rozwoju emocjonalnego. Gry, czy programy telewizyjne zawierają w sobie wiele przemocy. Dziecko nie potrafi rozróżnić co jest fikcją, a co prawdą, co może powodować lęk, poczucie strachu. Mogą pojawić się koszmary, lęki nocne, apatia, nadmierna nadpobudliwość.
  4. Zaburzony rozwój społeczny. Dziecko nie uczy się wchodzenia w relacje, nie potrafi wspólnie z innymi dziećmi się bawić. Trudniej adaptuje się w grupie. Te problemy będą narastać również w życiu dorosłym.
  5. Opóźniony rozwój mowy. Dziecko nie nawiązuje dialogu. Biernie słucha treści płynących z ekranów.
  6. Brak umiejętności zapamiętywania.
  7. Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem.
  8. Nadmierna drażliwość.
  9. Oczekiwanie natychmiastowego zaspokajania swoich potrzeb.

Nie jest możliwe całkowite odcięcie dziecka od tego świata. To my rodzice musimy zwracać uwagę na treści, które dziecko ogląda. Dlatego ważne jest, abyśmy towarzyszyli dzieciom podczas oglądania np. bajek. Pierwszą bajkę dziecko powinno obejrzeć dopiero wtedy, gdy potrafi komunikować się z otoczeniem pełnymi zdaniami. Do 3 roku życia powinny być one niedostępne dla dziecka. Pierwsze bajki jakie powinno obejrzeć, to bajki takie jak Bolek i Lolek, Reksio. Są to bajki, które podczas wspólnego oglądania możemy dziecku opowiadać. Pozwala to w jakimś stopniu nawiązywać relacje z dzieckiem, pozwala na pokazanie granic między fikcją, z rzeczywistością oraz na komentowanie oglądanych obrazów tak, by dziecko nie przyjmowały ich bezkrytycznie.  Bajki muszą być dostosowane do wieku naszych maluchów. Należy zwrócić uwagę jaki mają przekaz te bajki, które są tak bardzo popularne. Podobna sytuacja dotyczy gier. Mamy obowiązek sprawdzać w co grają nasze dzieci i to my wyznaczamy czas spędzany przed ekranami. Należy pamiętać również, że dzieci uczą się przez naśladownictwo. To my naszym zachowaniem modelujemy zachowania dzieci. Dlatego też musimy sami sprawować kontrole nad tym co i ile oglądamy, czy ile spędzamy czasu przed ekranem telefonu, czy tabletu.

Kluczem do zdrowego, naturalnego rozwoju dziecka jest poznawanie otaczającego świata przez doświadczenie, których nie dostarczają media. Relację z rodzicem buduje się przez aktywne spędzanie czasu, czytanie książek, które wspaniale rozwijają wyobraźnie dziecka, a także mowę.

Czytajmy dzieciom, opowiadajmy o czytanych treściach, wchodźmy z dzieckiem w dialog. Spędzajmy wspólnie czas na zabawie na niby, na zabawie w role, podążajmy za dzieckiem. Gotujmy z dziećmi, opowiadajmy co robimy, pozwólmy dziecku dotykać różnych faktur, struktur. Spędzajmy czas na zewnątrz. Pozwólmy dzieciom odkrywać świat i popełniać błędy./

Podsyłam link, w którym psycholog i logopeda opowiada o wpływie mediów na rozwój dziecka.