Rekrutacja uzupełniająca


Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

20 czerwca 2022 r. ruszy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2022/23. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie a datą zakończenia tego etapu.

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
20 czerwca  24 czerwca  Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych.
27 czerwca  29 czerwca  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.
30 czerwca do godz. 15.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
1 lipca4 lipcaPotwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka
do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane.
5 lipca do godz. 15.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 6 lipcaProcedura odwoławcza.

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

3. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Wolne miejsca:

PlacówkaOddziałLiczba wolnych miejsc
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka  Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki – Czterolatki5
  Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu    Oddział przedszkolny – 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  9
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  4
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki5
  Przedszkole Miejskie Nr 4 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  1
 Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki – Czterolatki1
Przedszkole Miejskie Nr 6 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki3
Przedszkole Miejskie Nr 7 w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  1
Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu    Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  6
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki1
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki  2
Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w MielcuOddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  1
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu    Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Czterolatki                2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki1
Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi” w MielcuOddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki – Czterolatki- Pięciolatki  4
  Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu    Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym  1
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki – Czterolatki  2
  55

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *