Akcja informacyjna ,,Otwarte Drzwi”


OTWARTE DRZWI”- 2023

Akcja Informacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu

W  przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie niezwykle ważne jest tworzenie instytucjonalnego systemu zintegrowanych działań, skierowanych zarówno  na osoby doświadczające przemocy, jak i na osoby stosujące przemoc. Niezbędnymi elementami determinującymi skuteczność działania systemu jest powszechna edukacja społeczeństwa, kompleksowa informacja oraz poradnictwo specjalistyczne. W taki kierunek wpisuje się akcja informacyjna MOPS w Mielcu o nazwie ,,OTWARTE DRZWI”.

Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu realizowana jest we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mielcu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. W roku 2000 powstała w Ministerstwie Sprawiedliwości idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest                     z Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw obchodzonym w dniu 22 lutego. W Polsce ten dzień jest również ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003r.  o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz.U. nr 59 poz. 517).

Celem akcji ,,OTWARTE DRZWI” jest zwiększenie dostępności oferty specjalistycznej pomocy  osobom/rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej.

Adresatami akcji są:

– osoby doświadczające przemocy w rodzinie

– osoby stosujące przemoc w rodzinie

– świadkowie przemocy w rodzinie,

– osoby posiadające wiedzę o przypadkach występowania przemocy w rodzinie  oraz wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Mielca.

Miejsce i termin realizacji:

Akcja informacyjna ,,Otwarte Drzwi” będzie realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu w dniach od 20 lutego do 24 lutego 2023 roku.

Sposób realizacji:

  1. W ramach akcji od poniedziałku do piątku, w dniach: 20.02.2023 r. – 24.02.2023 r.,  osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z konsultacji oraz specjalistycznego poradnictwa                w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
  2. W okresie realizacji zostaną uruchomione dodatkowe godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu w celu zwiększenia możliwości skorzystania z pomocy osobom, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać w standardowych godzinach pracy instytucji.
  3. Wszystkim zgłaszającym się udzielane będą kompleksowe informacje w zakresie m.in.: praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania różnych form specjalistycznej pomocy, zgodnie z obowiązującym prawem                     i kompetencjami instytucji realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy               w rodzinie oraz sposobów i możliwości działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu zatrzymania przemocy w rodzinie.

Dyżury będą odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                         w Mielcu, przy ul. Łukasiewicza 1c.

Harmonogram dyżurów

Dzień tygodniaZakres konsultacjiGodziny  konsultacjiNumer   pokojuNumer telefonu
  Poniedziałek  20.02.2023 r.  Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie16.00-17.00pok. 36(017) 787 5663
  Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu16.00-17.00pok. 37(017) 787 5662
  Wtorek 21.02.2023 r.  Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie15.15-17.00pok. 36(017)  787 5663
  Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(017) 787 5662
  Środa 22.02.2023 r.  Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  15.15-17.00  pok. 33(017)  787 5661
  Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 36(017) 787 5663
  Czwartek 23.02.2023 r.  Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  15.15-17.00  pok. 33  (017)  787 5661
  Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 33(017)  787 5663
  Piątek 24.02.2023 r.  Konsultacje ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  15.15-17.00  pok. 36  (017) 787 5663
  Konsultacja z dzielnicowym z KPP w Mielcu15.15-17.00pok. 37(17) 787 5662

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *