• OBCHODY DNIA DZIECKA

     • Dzień Dziecka to jeden z najradośniejszych dni, na który czekają młodsze i starsze przedszkolaki. W naszym przedszkolu był to dzień wyjątkowy, pełen życzeń, uśmiechów, radości i niespodzianek. Tego dnia pojawiło się mnóstwo kolorowych balonów i bajkowych dekoracji, które rozweselały naszych milusińskich. Od rana panowała radosna atmosfera, a  przedszkolaków witały postacie bajkowe. Dużym przeżyciem były odwiedziny piłkarzy ze STALI MIELEC oraz wspólne ćwiczenia  ze  STALUSIEM, maskotką mieleckiego klubu. Przedszkolaki świetnie się bawiły przy muzyce oraz zjeżdzająć z dmuchańców. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku w postaci lodów. Na pożegnanie dzieci otrzymały, pamiątkowe medale  ufundowane przez Radę Rodziców. Mamy nadzieję, że ten dzień, który obfitował w mnóstwo pozytywnych wrażeń będzie mile wspominany przez dzieci.  Wszystkim dzieciom życzymy dużo radości podczas codziennego poznawania świata.

       

      Zapraszamy na stronę FKS STAL MIELEC 

      https://stalmielec.com/wizyta-pilkarzy-w-przedszkolu-nr-3/

     • REKRUTACJA UZUPEŁNIJĄCA

     • Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich

      11 czerwca 2024 r. ruszy rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli miejskich na rok szk. 2024/25. To szansa dla osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

      Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

      Data

      Etap rekrutacji/czynność rodzica

      od

      do

      11 czerwca

      18 czerwca

      rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych

      11 czerwca

      24 czerwca

      weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

      3 lipca

      do godz. 15.00

      ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (Listy wywieszane są w przedszkolach uczestniczących w rekrutacji. Ponadto rodzice, którzy podali we Wniosku o przyjęcie adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową)

      3 lipca

      8 lipca

      potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane

      9 lipca

      do godz. 15.00

      ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola)

       

      Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wypełnić na stronie portalu Moje Miasto:
      https://eurzad.um.mielec.pl

      Po wejściu na stronę należy:

      1.  Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

      2. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.

      3. Dokonać rejestracji w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).

      4. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

      We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola (maksymalnie 3) według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system, po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      5. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.

      6. Sprawdzić wyniki rekrutacji.

      7. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

       

      Placówka

      Oddział

      Liczba wolnych miejsc

      Przedszkole Miejskie Nr 1

      w Mielcu im. Kubusia Puchatka

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

      3

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

      1

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      5

      Przedszkole Miejskie Nr 2

       w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      2

      Przedszkole Miejskie Nr 3

      w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki - Czterolatki

      4

      Oddział przedszkolny - 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      1

      Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      3

      Przedszkole Miejskie Nr 4

       w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      2

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

      3

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

      4

      Przedszkole Miejskie Nr 7

       w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      5

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Pięciolatki

      6

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      9

      Przedszkole Miejskie Nr 8

        w Mielcu  "Artystyczna Ósemeczka"

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      4

      Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy” w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      6

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

      4

      Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki

      1

      Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      9

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

      7

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      2

      Przedszkole Miejskie Nr 13

      w Mielcu

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Trzylatki

      10

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Czterolatki

      1

      Oddział przedszkolny ogólnodostępny - 10 godzinny- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      4

      Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi” w Mielcu

      Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki

      2

      Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym

      3

      Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

      Oddział przedszkolny- 10 godzinny - integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki

      4

      SUMA:

      105

       

                                      

                                                                                   

       

       

                                      

                                                                                       

       

     • STRAŻ POŻARNA W PRZEDSZKOLU

     • 13 maja do naszego przedszkola zostali zaproszeni bardzo wyjątkowi goście,a mianowicie gościliśmy strażaków z jednostki Straży Pożarnej. W trakcie spotkania dzieci wysłuchały opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka,dowiedziały się także w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie i sprzęt pożarniczy.Strażacy zaprezentowali również dzieciom pokaz lania wody.

     • EKOMASZYNY LATAJĄCE

     • ZAPROSZENIE NA WARSZTATY DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Z RODZICAMI:

      SOBOTA 18 MAJA 

       

      EKOMASZYNY LATAJĄCE

      warsztaty z materiałów pochodzących z recyclingu 
      dla dzieci z mieleckich przedszkoli

      przegląd twórczości przedszkolaków o tematyce lotniczej

      Warsztaty EkoMaszyny latające dla młodszych dzieci pod opieką rodziców CKPiDN - godz. 10.00

       

      Podczas zajęć dzieci budują maszyny, pojazdy, samoloty z materiałów recyclingowych

       

     • DYŻUR WAKACYJNY

     • Dyżur wakacyjny:

      lipiec 2024 - Przedszkole Miejskie Nr 3

      sierpień 2024 - Przedszkole Miejskie Nr 13

       

      Prosimy Rodziców o zgłaszanie dzieci na dyżur u nauczycielek

      w grupach do 10 czerwca.

     • CO PISZCZY W TRAWIE? - MIĘDZYPRZESZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

     • W naszym przedszkolu w dniu 08.05.2024r odbył się  Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny pt. „Co piszczy w trawie”. Celem konkursu było wprowadzenie dzieci w świat naturalnego piękna i zasobności łąki oraz kształtowanie u nich postawy proekologicznej . Konkurs przeznaczony był dla dzieci z grup integracyjnych z mieleckich przedszkoli        (PM-20, PM-16,PM-9, PM-3). Dzieci z pomocą swoich pań malowały farbami motyle na  różnych fakturach. Prace dzieci były bardzo  kolorowe              i starannie wykonane. Komisja konkursowa miała problem z wybraniem I miejsca, dlatego nagrodziła wszystkie prace. Laureaci otrzymali dyplomy oraz upominki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.

     • URODZINY OLAFA I OLIWERA - BIEDRONKI

     • Z całego serca pragniemy  życzyć wszystkiego najlepszego wspaniałym bliźniakom. W dniu urodzin  życzymy Wam spełnienia najskrytszych pragnień, dążenia do tego, co najlepsze, osiągania upragnionych celów, fantastycznego nastroju, pomyślności i dobrego samopoczucia. Niech zdrowie będzie bohaterskim i optymistycznym nastrojem.

     • Majowe święta – dni, o których pamiętamy

     • Przed nami czas trzech świąt majowych: 1 Maja – Święto Pracy, 2 Maja – Święto Flagi i 3 Maja – Święto Konstytucji 3 Maja, które są szczególnie ważne w historii Polski.

      Jak co roku, przedszkolaki uczciły te  ważne święta patriotyczne. 

      Niezwykle ważne jest by od najmłodszych lat budować poczucie dumy, że jesteśmy Polakami i wszystko co polskie jest dla nas ważne i bliskie. Dzieci poznały symbole narodowe, wykonywały flagi, rozwiązywały zagadki, recytowały wiersze i śpiewały piosenki patriotyczne. Każda grupa znalazła swój sposób, aby uczcić tak ważne święta dla naszej Ojczyzny.